تبلیغات
وبلاگ گروهی دانشجویان مامایی دانشگاه تهران ورودی 89 - مطالب شهریور 1391
 
وبلاگ گروهی دانشجویان مامایی دانشگاه تهران ورودی 89
سه شنبه 28 شهریور 1391 :: الهام تولا
شما را به خدایی که می پرستید بیایید و دست یاریتان را بلند کنید بیایید و زندگی را باری دیگر رنگ بخشید

بیایید و باری دیگر خنده را هدیه دهید شما را به خدایی که می پرستید قسم کاری کنید


ادامه مطلب


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 شهریور 1391 :: الهام تولا


خیلی سخته آدم نتونه از ته دلش بخنده ...

                                                خیلی سخته ...

                                                            خیلـــــــــــی ...
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

قابل توجه دانشجویان دوره 27

تاریخ شروع کارآموزی از 25/6/91 و کلاسها از 1/7/91 میباشد.

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

روزهای شنبه - یکشنبه -  دوشنبه - پنجشنبه   13- 30/7 

بیمارستان امام خمینی و مرکز طبی کودکان

استاد محترم: خانم چهاردهی

زمانی - کریمیان - اصغری - جعفرزاده - میرزامحمدی - درویش

25/6 تا  9/7

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

نوسرو - عاشوری - نجفلو - گلزاده - عباسپور

 10/7 تا 27/7 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

پورحسنی - خاتمی - محبوبی - تولا - شایگان

29/7 تا 14/8

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 علیزاده - شریعتی - شفیع خانی - عابدی

 15/8 تا 2/9

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 اسدپور - داودآبادی - عباسی - سعید تازه کند - نوری

6/9 تا 23/9

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

صبح و عصر   ساعت   18-30/7 

گروه 1: زمانی - کریمیان - اصغری

   4/9 تا 4/10

شنبه و دوشنبه خانم نوروزی آرش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 2 : جعفرزاده - میرزامحمدی - درویش  

 4/9 تا 4/10

شنبه و دوشنبه خانم هادیان جامع زنان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 3: پورحسنی - خاتمی - محبوبی 

  25/6 تا 24/7

شنبه خانم مینویی و دوشنبه خانم خالقی اکبرآبادی

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 4: نوسرو - عاشوری - نجفلو

   29/7 تا 29/8

شنبه و دوشنبه خانم هادیان جامع زنان

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 5: تولا - شایگان - علیزاده 

  25/6 تا 24/7

شنبه و دوشنبه خانم نوروزی آرش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 6: عابدی - شریعتی - شفیع خانی

   26/6 تا 27/7

یکشنبه خانم آبادیان و پنجشنبه خانم قبادی آرش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 7: گلزاده - عباسپور - هادی زاده 

  29/7 تا 29/8

شنبه و دوشنبه خانم نوروزی آرش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 8: نوری - اسدپور - قاسم نیا 

  30/7 تا 2/9

یکشنبه خانم آبادیان و پنجشنبه خانم قبادی آرش

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

گروه 9: سعید تازه کند - داودآبادی - عباسی

30/7 تا 2/9

یکشنبه و پنجشنبه استاد نامشخص جامع زنان

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

روزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه     ساعت 13- 8  

زمانی - کریمیان - اصغری 

  22/7 تا 15/8   مرکز پزشکی قانونی شرق

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

میرزامحمدی - درویش - جعفرزاده 

  22/7 تا 15/8   جنوب

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

نوسرو - عاشوری - نجفلو - گلزاده - عباسپور  

 18/9 تا 11/10    شرق

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

پورحسنی - خاتمی - محبوبی - تولا - شایگان  

20/8 تا 13/9   شرق

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

سعید تازه کند - داودآبادی - عباسی  

  25/6 تا 17/7   جنوب

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

علیزاده - شریعتی - شفیع خانی - عابدی  

 11/9 تا 2/10   جنوب

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

اسدپور - قاسم نیا - نوری 

  25/6 تا 17/7   شرق

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

حسین جانی - هاشمی - قربانی - شریعتی فر 

  18/6 تا 23/6   شرق   

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

شنبه

12-8 کارآموزی

17-15 کارآفرینی

یک شنبه

12-8 کارآموزی

15-13 آزمایشات کاربردی مامایی

دوشنبه

15-8 کارآموزی

سه شنبه

10-8  داخلی و جراحی سه

12-10 تربیت بدنی یک

15-13 بارداری و زایمان سه

17-15 اپیدمیولوژی

چهارشنبه

10-8 پزشکی قانونی 8 هفته اول و داخلی و جراحی سه 8 هفته دوم

12-10 اندیشه دو

15-13 تاریخ اخلاق مامایی 8 هفته اول و روانپزشکی در مامایی 8 هفته دوم

17-15 بارداری و زایمان سه 8 هفته اول و بیحسی و بیهوشی در مامایی 8 هفته دوم

 

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 شهریور 1391 :: فائزه علی زاده

اپیدمیولوژی  232216

روانپزشکی در مامائی  232858

بارداری و زایمان سه  232876

داخلی و جراحی سه  232885

بیحسی و بیهوشی و احیا در مامایی  232971

کارآموزی بارداری و زایمان سه  233132

کارآموزی کودکان  233290

اندیشه دو 3333333

کارآفرینی  3710000

آزمایشات کاربردی  8155988

اخلاق و مقررات پزشکی قانونی  8156001

کارآموزی پزشکی قانونی  8156011  

 

به دلیل تداخل تربیت بدنی با کارآموزی 19 واحد انتخاب کنید.

کد گروه برای اندیشه 84 و باقی 1 می باشد.

نوع مطلب : اخبار خودمونی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 13 شهریور 1391 :: الهام تولا
نوع مطلب : طنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 7 شهریور 1391 ::نوع مطلب : ادبی ، هنری، جالبیات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   


وبلاگ گروهی دانشجویان مامایی دوره 27دانشگاه تهران دانشكده مامایی
(این بلاگ تنها با بلاگ هایی تبادل لینک می کند که بلاگ گروهی دانشجویی باشند . )

مدیر وبلاگ :
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سلام *به وبلاگ دانشجویان مامایی 27 تهران خوش آمدید * yahoo ID:midwifery27tums*دانشجویان مامایی سراسر کشور می توانند برای نشریه مامایی صدف مطلب ارسال کنند ،برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات جانبی مربوطه مراجعه کنید * وبلاگ ما وبلاگ دانشجویی است و با تمامی بلاگ های دانشجویی که موازین اخلاقی را رعایت کنند ،تبادل لینک می کنیم * از توجه شما سپاس گزاریم*

خدمات وبلاگ نویسان جواناللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

كد تقویم

.